Виховна діяльність

Виховна діяльность кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна спрямована на створення середовища для реалізації творчого потенціалу майбутніх учителів, визначення індивідуального шляху духовно-морального розвитку студентів, їхнього педагогічного зростання.

Виховна діяльність кафедри зорганізовується відповідно до Положення про організацію виховної роботи в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. Згідно з Положенням, виховна діяльність кафедри передбачає реалізацію таких завдань:

 • забезпечення умов для самореалізації особистості, розвитку творчих здібностей майбутніх учителів;
 • виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування нею власної світоглядної позиції;
 • створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського самоврядування, виявлення його потенційних лідерів;
 • культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою, толерантності, поваги до жінки, любові до рідної землі;
 • спонукання студентів університету до активної протидії проявам аморальності, правопорушенням, бездуховності, антигромадській діяльності;
 • формування у суспільній свідомості переконань щодо переваг здорового способу життя, тренду соціально активної, фізично здорової та духовно розвиненої особистості;
 • плекання поваги до своєї alma mater, дотримання і розвиток демократичних та академічних традицій вищого навчального закладу.

Організаційна структура виховної роботи, її зміст та форми ґрунтуються на принципах:

 • демократизму;
 • добровільності, законності та відкритості;
 • гуманізації та встановлення партнерської взаємодії між суб’єктами виховного процесу;
 • орієнтації на виховання творчих здібностей, професійно-особистісних якостей, соціальної активності та громадянсько-патріотичної свідомості майбутніх фахівців;
 • активності, самодіяльності та творчої ініціативи;
 • послідовності та системності;
 • диференціації та індивідуалізації виховного процесу;
 • природовідповідності.

Суттєвою особливістю виховної діяльності кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна є її адекватність цілям, змісту та структурі самої педагогічної діяльності. Відбувається практична реалізація завдань вищої педагогічної школи: розкриття особистісного потенціалу майбутніх учителів, розвиток комунікативних здібностей, креативності, уміння планувати, організовувати свою діяльність та діяльність інших.

Виховна діяльність кафедри поєднує індивідуальний підхід із колективною, творчою діяльністю, яка має особистісну та громадську значущість. З метою створення умов для формування і розвитку професіональної культури майбутніх учителів, їх гармонійного духовного розвитку викладацький колектив кафедри проводить особистісне консультування, що сприяє самопізнанню та самореалізації студентів. Використання викладачами технологій співробітництва дозволяє створити умови для зрощування самосвідомості, відповідальності, толерантності, поваги та самоповаги, розвитку позиції життєтворення.

Кафедрою ініційовано проведення виховних заходів, які спрямовані на розвиток професійної культури майбутнього вчителя:

 • педагогічний вернісаж "Хочу бути хорошим учителем";
 • турнір "Сходинка до педагогічної майстерності";
 • діалог старшокурсників з першокурсниками "Гортаючи сторінки "Педагогічної поеми";
 • діалог студентів ІІІ курсу з другокурсниками за книгою В. О. Сухомлинського "Серце віддаю дітям".

Проведення вищеназваних заходів стало доброю традицією та підґрунтям для вшанування пам’яті видатних педагогів.

При кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна функціонує студентський клуб педагогічного краєзнавства та клуб педагогічної творчості, у рамках діяльності яких студенти проводять наукові розвідки, турніри та тренінги, фестивалі педагогічної майстерності. Професорсько-викладацьким складом кафедри традиційно зорганізовуються виїзні екскурсії до Павлишської ЗОШ імені В.О. Сухомлинського, педагогічно-меморіального музею А.С. Макаренка.

Плідно працюють при кафедрі науково-педагогічні комплекси: "Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна – Полтавський літературно-меморіальний музей В.Г. Короленка", "Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна – Полтавська мала академія мистецтв імені Р. Кириченко".

До вагомих здобутків кафедри варто віднести реалізацію молодіжного проекту "Школа місцевого та студентського самоврядування "Лідер майбутнього" (науковий консультант – д.п.н., проф, декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка – М.В. Гриньова; співорганізатор проекту – к.п.н., доцент, заступник декана природничого факультету з наукової роботи, голова Ради молодих учених України – Ю.П. Кращенко).

Діяльність молодіжного проекту спрямована на розвиток лідерських якостей молоді, ораторських здібностей, уміння працювати в команді. Цікавим та захоплюючим є навчання слухачів Школи: лекції, семінари, тренінги, екскурсія до Верховної Ради України, стажування в структурних підрозділах міськвиконкому, ділова гра з написання молодіжних проектів. Протягом восьми місяців слухачі Школи беруть участь у семінарах та тренінгах з лідерства, роботи в команді, діяльності місцевого та студентського самоврядування, діловодства, конфлікт-менеджменту, ораторської майстерності, проектної діяльності, фандрайзингу.

Відзначимо партнерську участь професорсько-викладацького колективу в організації та проведенні міських проектів та програм: благодійного студентського балу "Допомогти так легко", церемонії нагородження переможців конкурсу "Молодь року", загальноміського флешмобу "Молодь обирає здоров'я", всеукраїнської благодійної акції "Серце до серця".

Професором Гриньовою М.В. ініційовано проведення церемонії, присвяченої підведенню підсумків навчального року та відзначення студентів-активістів "Гордість природничого". Претенденти церемонії відзначаються нагородами різних рівнів: подяками Полтавської обласної ради, подяками міського голови, грамотами Керуючого Полтавською Єпархією Високопреосвященнішого Филипа, Митрополита Полтавського і Миргородського, почесними грамотами Октябрської районної у м. Полтаві ради, грамотами декана природничого факультету.

Традиційно професорсько-викладацький склад кафедри долучається до організації факультетських культурно-дозвіллєвих заходів:

 • щорічної виставки композицій з природного матеріалу "Засяяла в осінніх барвах Полтавщина";
 • презентації груп І курсу "Осінній дебют";
 • Дня студентського самоврядування;
 • культурно-мистецького заходу "Посвята жінці";
 • звітного концерту колективів художньої самодіяльності природничого факультету "Українська весна".

Виховна діяльность кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна сприяє самовираженню та самоствердженню студентів, забезпечує їхній особистісний розвиток, виступає каталізатором розкриття природних талантів і розвитку професійно значущих якостей майбутніх учителів.