Магістратура

Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А.Зязюна здійснює набір до магістратури за спеціальністю 073 МЕНЕДЖМЕНТ. Спеціалізації: 

  • “Управління навчальним закладом”
  • “Управління проектами”
  •  “Управління інноваційною діяльністю”

Програма магістерської підготовки розроблена та ліцензована в установленому порядку. Зміст програми вдосконалюється, доповнюється новими відомостями та даними відповідно останніх досягнень у галузі науки та техніки. Змістова мобільність магістерського навчання робить його особливо привабливим для тих, хто сам планує свою освітню траекторію, свою ділову кар’єру.

 

«Управління навчальним  закладом»

Галузь знань 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Кваліфікація: керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)

Термін навчання: 1,5 роки
Здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційного рівня: «БАКАЛАВР», «СПЕЦІАЛІСТ»
Форми навчання: денна та заочна

 

«Управління проектами»

Галузь знань 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 Кваліфікаціякерівник проектів і програм

Термін навчання1,5 роки
Здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційного рівня: «БАКАЛАВР»«СПЕЦІАЛІСТ»
Форми навчання: денна 

 

«Управління інноваційною діяльністю»

Галузь знань 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Кваліфікація: магістр управління інноваційною діяльністю

Термін навчання1,5 роки
Здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційного рівня: «БАКАЛАВР»«СПЕЦІАЛІСТ»
Форми навчання: денна та заочна

 

Диплом магістра – основа успішної кар’єри у науці та бізнесі!

Навчання у магістратурі дозволяє оволодіти поглибленим розумінням професійних практичних проблем галузі управління, а також навичками аналітичної, консультативної, науково-дослідницької  та науково-педагогічної діяльності

Нормативний строк навчання у магістратурі - 1,5 року