Наукова діяльність

Наукова робота кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені А.І.Зязюна зосереджувалася на розробці актуальних питань навчання і виховання сучасної молоді, її науково-педагогічного просвітництва, створення умов професійного становлення.

Загальнокафедральна тема "Сучасний досвід та інновації у формуванні педагогічної майстерності майбутнього вчителя, менеджера навчального закладу та фахівця з управління проектами".

На кафедрі виконано фундаментальне дослідження "Виховний потенціал системи студентського самоврядування вищих навчальних закладів України"

Секція № 19. Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту

У науковому проекті досліджуються теоретичні та практичні аспекти проблеми студентського самоврядування як ключового фактору виховання лідерських, комунікативних, організаторських, моральних якостей майбутніх фахівців, основи розширення автономії та демократизації сучасних вищих навчальних закладів.

 

На кафедрі активно працює аспірантура та докторантура

Наукові розвідки і здобутки

Наукова робота кафедри зосереджувалася на розробці актуальних питань навчання і виховання сучасної молоді, її науково-педагогічного просвітництва, створення умов професійного становлення. Кафедра працює над двома науковими темами: «Сучасний досвід та інновації у формуванні педагогічної майстерності майбутнього вчителя, менеджера навчального закладу та фахівця з управління проектами» та «Інформаційні та теоретико-методичні засади використання управлінсько-педагогічного досвіду А. С. Макаренка в магістерській підготовці майбутніх менеджерів». При кафедрі діють чотири наукові школи: «Саморегуляція як основа успішної педагогічної діяльності» (науковий керівник – проф. М. В. Гриньова); «Професійний розвиток і саморозвиток особистості в творчій спадщині А. С. Макаренка» (науковий керівник – проф. А. В. Ткаченко); «Створення сприятливого навчально-виховного середовища у вітчизняному освітньому закладі» (науковий керівник – доц. О. Г. Жданова-Неділько); «Тенденції професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління» (науковий керівник – доц. Н. М. Сас).

При кафедрі працюють науково-методичні комплекси: «Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна – Мала Академія мистецтв – освітні та позашкільні заклади Полтавщини»; «Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна – Міжнародна і Всеукраїнська асоціація А. С. Макаренка»; «Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна – директори освітніх закладів України», «Кафедра педмайстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна – меморіальні та літературно-меморіальні музеї України». Упродовж декількох років виконувався проект «Школа місцевого і студентського самоврядування «Лідер майбутнього», науковий консультант – проф. М. В. Гриньова,  співорганізатор – доц. Ю. П. Кращенко.

Кафедра щороку збільшує свій науковий доробок. Лише за період з 2014 по 2018 рік підготовлено та опубліковано 603 наукові і науково-методичних праці. Динаміка публікацій по роках: 2014 р. – 107; 2015 р. – 112; 2016 р. – 128; 2017 р. – 123; 2018 р. – 133.