Наукова діяльність

Наукова робота кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені А.І.Зязюна зосереджувалася на розробці актуальних питань навчання і виховання сучасної молоді, її науково-педагогічного просвітництва, створення умов професійного становлення.

Загальнокафедральна тема "Сучасний досвід та інновації у формуванні педагогічної майстерності майбутнього вчителя, менеджера навчального закладу та фахівця з управління проектами".

На кафедрі виконано фундаментальне дослідження "Виховний потенціал системи студентського самоврядування вищих навчальних закладів України"

Секція № 19. Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту

У науковому проекті досліджуються теоретичні та практичні аспекти проблеми студентського самоврядування як ключового фактору виховання лідерських, комунікативних, організаторських, моральних якостей майбутніх фахівців, основи розширення автономії та демократизації сучасних вищих навчальних закладів.

 

На кафедрі активно працює аспірантура та докторантура