Практика

Професійна підготовка вимагає оптимального поєднання теоретичного та практичного компонентів навчання, що дозволяло забезпечити кваліфікованість майбутніх фахівців у здійсненні професійної діяльності. Практика створює сприятливі умови для усвідомлення магістрантами своїх компетенцій, поглиблення змістової, операційно-процесуальної та мотиваційної підготовки до управлінської діяльності.

Виробнича фахова практика для магістрантів спеціальності  8.18010020 Управління навчальним закладом

 

Виробнича фахова практика для магістрантів спеціальності  8.18010013 Управління проектами

 

Виробнича фахова практика для магістрантів спеціальності  8.18010012 Управління інноваційною діяльністю