Міжнародне співробітництво

На кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А.Зязюна укладено угоди про творче наукове співробітництво:

1.     Секретаріат із проведення тижня енергії, що відновлюється, ініціативної Європейської комісії, яка координується Виконавчою Агенцією малих підприємств (Бельгія, Брюсель)

2.     Аріельський Університетом (Аріель, Ізраїль)

3.     Коледж Макхок (Канада)

       4.    Університет Яна Кохановського в Кельцах (Польща)

 

 

Наукові та методичні публікації кафедри педагогічної майстерності
та менеджменту імені І. А. Зязюна

З метою підвищення професійного рівня викладачів інституту і залучення їх до проблеми вдосконалення підготовки педагогічних і керівних кадрів кафедрою педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна за участю інших кафедр за 37 років проведено 62 науково-практичні конференції різного масштабу, від регіональних до міжнародних. Наводимо їх список за період з 1981 по 2018 рік.

Регіональні: «А. С. Макаренко і Полтавщина» (1986); «Управління проектами: проблеми та перспективи розвитку» (2011);

Всеукраїнські: «Майстерність усного виступу» (1982); «Психолого-педагогічна підготовка вчителя у вузі» (1992); «Педагогічна майстерність як сучасна технологія розвитку особистості вчителя» (2002); «Соціальний захист дітей: традиції та сучасність» (2003); «Ідеї гуманізації в педагогічній спадщині В. Короленка, А. Макаренка, В. Сухомлинського» (2004); «Педагогічна майстерність: становлення і шляхи розвитку» (2006); «Педагогічна майстерність керівника освітнього закладу: теорія і практика» (2007); «Упровадження ідей А. С. Макаренка в управління навчальними закладами» (2008); «Досвід видатних педагогів Полтавщини в управлінській діяльності» (2009); «Виховання особистісних якостей майбутніх фахівців у системі студентського самоврядування» (2009); «Менеджмент у педагогічній системі А. С. Макаренка та його використання в освітньому просторі України» (2010); «Теорія і практика виховання лідерських якостей особистості у системі студентських самоврядних організацій» (2010); «Інноваційні підходи до створення навчально-методичного забезпечення спеціальності “Управління проектами”» (2011); «Управління проектами у сфері науки, освіти, інновації та інформатизації» (2012); «Методика управління навчальними закладами» (2012); «Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління» (2012); «Програми наукової мобільності Європейського Союзу. Дії Марії Кюрі» (2012); «Управління проектами у сфері науки, освіти, інновації та інформатизації» (2014), «Управлінська майстерність керівника навчального закладу» (2014); «Управлінська майстерність керівника навчального закладу» (2016); «Управління проектами у сфері науки освіти, інновацій та інформатизації» (2016); «Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві» (2016); «Управлінська майстерність керівника навчального закладу» (2017), «Управління проектами у сфері науки, освіти, інновацій та інформатизації» (2017), «Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві» (2017); «Управлінська майстерність керівника навчального закладу» (2018), «Управління проектами у сфері науки, освіти, інновацій та інформатизації» (2018), «Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві» (2018).

Всесоюзні: «Питання освоєння педагогічного досвіду» (1981); «Творче використання ідей А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського у формуванні педагогічної майстерності» (1983); «Шляхи вдосконалення психолого-педагогічної підготовки вчителя у світлі основних напрямів реформ загальноосвітньої і професійної школи» (1985); «Творча спадщина А. С. Макаренка і вдосконалення підготовки педагогічних кадрів» (1988);

Міжнародні: «Проблеми освоєння театральної педагогіки в професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя» (1991); «А. С. Макаренко – видатний педагог ХХ сторіччя» (1998); «А. С. Макаренко і світова педагогіка» (2002); «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності» (2008); ; «Проектування освітніх систем: технології, досвід, практика» (2008); «Спадщина видатних педагогів Полтавщини в міжнародному освітньому просторі» (2009); «Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. ХVІ Каришинські читання» (2009); «Традиції та інновації менеджменту навчальних закладів і реалізація управлінських проектів» (2010); «Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. ХVІІ Каришинські читання» (2010); «Християнська етика в українській культурі» (2011); «Технології управління освітніми закладами» (2011);Управління організацією навчально-виховного процесу в середній і вищій школі» (2012); «Методика викладання природничих дисциплін у вищій та середній школі. XІX Каришинські читання» (2012); «Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі» (2013);; «Теоретико-практична спадщина А. С. Макаренка в контексті євроінтеграційних тенденцій вітчизняної освіти» (2014); «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі. ХХІ Каришинські читання» (2014); «Реалізація виховного потенціалу системи студентського самоврядування вищих навчальних закладів України» (2014); «Професійна свобода особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана Зязюна» (2015);; «Педагогічна особистість А. С. Макаренка на перетині освітніх парадигм» (2016); «Макаренкознавчий вимір актуальних питань соціальної адаптації особистості» (2017); «Макаренківська концепція підготовки вчителів у контексті вітчизняних та світових тенденцій розвитку педагогічної освіти» (2018);