Конференції

Традиційні міжнародні науково-практичні конференції, що проводяться на кафедрі:

  • Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті А.С.Макаренка;
  • Міжнародна науково-практична конференція "Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі" (КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ);

 

Постійнодіючі семінари:

  •  Всеукраїнський науково-практичний семінар "Управлінська майстерність керівника навчального закладу";
  •  Всеукраїнський науково-практичний семінар "Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві";
  •  Всеукраїнський науково-практичний семінар "Сучасні технології викладання природничих дисциплін";
  •  Всеукраїнський науково-практичний семінар "Управління проектами у сфері науки, освіти, інновації та інформатизації".