Гриньова Марина Вікторівна

Доктор педагогічних наук, професор, декан природничого факультету,заслужений працівник освіти України, член-кореспондент Міжнародної академії педагогічної освіти, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України,  завідувач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту (2002-2015 рр.)

Контактна інформація:

Службова адреса: 36009, м. Полтава, вул. Остроградського, 2

Службовий телефон: (0532) - 56- 03- 19

е-mail:  grinovam@rambler.ru

Трудова діяльність:

У 1983 році закінчила Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка за спеціальністю «Біологія і хімія». Трудову діяльність розпочала у 1983 році в м. Полтава учителем хімії та біології ЗОШ № 30 м. Полтави. З 1986 року працює у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка на посаді асистента кафедри природничих і математичних дисциплін. У 1995 році призначена проректором з навчальної роботи.. З 1995 року і до тепер є деканом природничого факультету, з 2002 року очолює кафедру педагогічної майстерності та менеджменту.

1991 року в Науково-дослідному інституті педагогіки в Києві захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування саморегуляції навчальних дій у молодших школярів».

Спеціальність: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки

У 1998 році захистила докторську дисертацію на тему «Теоретико-методологічні основи формування саморегуляції навчальної діяльності школярів» в спеціалізованій вченій раді Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України.  

Спеціальність: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки

1983 – 1986 – учитель хімії та біології в СШ № 30 м. Полтави;

1986 – 1988 – асистент кафедри природничих і математичних дисциплін Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка;

1988 – 1990 – стажер-дослідник НДІ педагогіки УРСР;

1990 – 1992 – асистент кафедри педагогіки Полтавського педуніверситету;

1992 – 1993 – старший викладач цієї ж кафедри;

1993 – 1995 – доцент цієї ж кафедри;

1995 – проректор з навчальної роботи;

1995 – по сьогодні декан природничого факультету;

2001 –переведена на посаду професора кафедри педагогіки;

2002 – 2015 – завідувач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту;

2002 – присвоєно звання професора по кафедрі педагогічної майстерності.

Організаторська робота:

Голова Ученої ради природничого факультету; член ученої ради  Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка; голова журі обласної олімпіади з біології, очолює журі обласної олімпіади з педагогіки і психології та журі обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, є головою журі обласного етапу конкурсу «Класний керівник року», член конкурсної комісії конкурсу Всеукраїнських студентських наукових робіт в галузі “Менеджмент”; заступник головного редактора фахового журналу «Імідж сучасного педагога» та фахового збірника наукових праць «Витоки педагогічної майстерності», входить до редакційної ради журналу «Постметодика», розробник державного стандарту “Здоров’я людини*” МОН України; голова експертної комісії з акредитації спеціальності 8.18010020 “Управління проектами” у Житомирському державному університеті імені Івана Франка, член експертної комісії з акредитації спеціальності 8.18010020 “Управління проектами” у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя, член спеціалізованої вченої ради Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, член спеціалізованої вченої ради Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка; науковий керівник школи місцевого і студентського самоврядування «Лідер майбутнього», «Музею-заповідника А. С. Макаренка», «Еволюційної зоології», «Загальної та регіональної геології», «Палеозоології хребетних тварин», ботанічного саду.

Нагороди, відзнаки, почесні звання:

Заслужений працівник освіти України (2004 р.). Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти України (1997 р.), знаком «Відмінник народної освіти» (1999 р.), Почесною грамотою з нагрудним знаком Кабінету Міністрів України (2000 р.), занесена в книгу «Жінки України» (2001 р.), «Славетні жінки України» (2005 р.), Грамотою Української асоціації імені Василя Сухомлинського (2006 р.), Почесною грамотою Полтавської обласної ради (2008 р.), Грамотою керуючого Полтавською Єпархією Української Православної Церкви – Високопреосвященнійшого Архієпископа Полтавського і Миргородського Филипа (2009 р.), Почесною грамотою виконавчого комітету Полтавської міської ради (2009 р.), Грамотою Академії педагогічних наук України (2010 р.), Грамотою Верховної Ради України за вагомі здобутки перед українським народом (2010 р.), орденом Святої Великомучениці Варвари за заслуги перед Українською Православною Церквою (2010 р.), лауреат премії імені Леоніда Бразова у номінації "Публіцистика" (2012 р.),  диплом лауреата державної премії України в галузі науки і техніки № 6845, виданий Указом президента України №279/2013, відзнака за особистий вагомий внесок в розбудову Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького з врученням нагрудного знака № 57 від 5.04.2013, почесною грамотою президента Національного студентського союзу (2013 р.), сертифікат почесного члена Міжнародної макаренковської асоціації (13.03.2013р.), Training certificate “Global trends in alternative energy sources production” (31.05.2013), включена: до книг «Державні нагороди та нагороджені в Україні» (2014 р.), «Науковці країни – еліта держави» (2014 р.), “Портрет успішної жінки” (2014 р.)., Знак “Ушинський К.Д.” посвідчення №758 (наказ № 49К від 18.09.2014р.), знак “200 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка” (посвідчення № 181 від 12.12.2014 р.).

26 березня 2012 році кафедру педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка було нагороджено Лауреатським дипломом Міжнародної Академії Рейтингових Технологій і Соціології «Золота Фортуна» в номінації: «За вагомий внесок у справу розбудови України та високий професіоналізм у сфері освіти і науки».

Навчально–методична робота:

Дисципліни:

  • Педагогічні технології;
  • Педагоги-новатори України;
  • Ліцензування і акредитація навчального закладу;
  • Менеджмент в освіті.

Підручники та навчальні посібники:

1. Менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів : навчальний посібник / Гриньова М. В., Малаканова Л. В., Сорокіна Г.Ю.; ПНПУ імені В.Г. Короленка. – Полтава : «АСМІ», 2014. – 292 с. (Затверджено МОН України від 15. 04. 2014 р. №1/11-5468).

2. Основи сучасного виховання [Текст] навчальний посібник / Гриньова М.В., Коберник О.М., Малаканова Л.В, Сорокіна Г.Ю.; ПНПУ імені В.Г.Короленка. – Полтава : ПП «Астрая», 2015. – 345 с. (Затверджено МОН України Лист № 14.1/12-Г-360 від 2 червня 2015 року ).

3.Управління навчально-виховним процесом [навчальний посібник] / упоряд.: Гриньова М. В., Малаканова Л. В., Сорокіна Г.Ю. – ПНПУ імені В.Г. Короленка. . – Полтава : ПП «Астрая», 2014. – 306 с. (Затверджено МОН України Лист № 14.1/12-Г-1914 від 29 грудня 2014 року ).

4. Розвиток творчості школярів у процесі вивчення шкільного курсу біологія. Система «Дидактосервіс»: навч.посіб. / М.В.Гриньова, С.П.Яланська. – Полтава : Астрая, 2014. – 660 с.( Затверджено МОН України)

5. Методика викладання валеології // Навчально-методичний посібник (гриф “Допущено Міністерством освіти і науки України”). – Вид. друге, доповнене. – Полтава, АСМІ, 2003. – 220 с.

6. Гриньова М.В., Паляниця О.В. Природознавство Навчальний посібник для студентів педагогічних університетів. – 2-ге видання. – Полтава: АСМІ, 2007. – 258 с.(гриф МОН)

7. Гриньова М.В., Страшко С.В., Животовська Л.А., Кривич І.П. Основи валеології // Навчальна програма для студентів педагогічних вищих навчальних закладів (освітньо-кваліфікаційний рівень – “бакалавр”) – Київ: “Освіта України” – 2005. Рекомендовано МОН України.

8. Гриньова М.В., Страшко С.В., Мороз І.В., Міненок А.О.  Методика навчання основ здоров’я, валеології та безпеки життєдіяльності / Навчальна програма для студентів педагогічних вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями “валеологія”, “дошкільна освіта”, “початкова освіта” (освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”) – Київ: “Освіта України” – 2005. – 16 с. Рекомендовано МОН України (лист МОН України від 7.02.05. №14

9. Педагогічні технології: теорія та практика: Навчальна програма та методичні рекомендації / За ред. проф. М.В. Гриньової. – Полт. держ. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава,: 2007. – 232 с. (гриф МОН).

10. Природознавство / Гриньова М.В., Паляниця О.В. / Навчальний посібник для студентів педагогічних університетів. – 3-є видання. – Полтава,2012. – 258 с. (гриф МОН).

11. Пропедевтична практика ІІІ курс : методичні рекомендації / упоряд. : Гриньова М. В., Малаканова Л. В., Сорокіна Г. Ю. – Полт. нац. пед. ун-т. імені В.Г. Короленка. – Полтава : ПП «Астрая». – 2014. – 53 с.

12. Основи педагогічної майстерності : методичні рекомендації до практичних та лабораторних занять для студентів природничих спеціальностей / упоряд. : Гриньова М.В., Малаканова Л.В., Сорокіна Г.Ю. – Полт. нац. пед. ун-т. імені В.Г. Короленка. – Полтава : ПП «Астрая», 2013. – 85 с.

13. Менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів : навчально-методичний посібник для студентів і магістрантів / Гриньова М. В., Малаканова Л. В., Сорокіна Г.Ю.; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Полтава : ПП «Астрая», 2012. – 311 с.

14. Виховання : теорія і практика : навчально-методичний комплекс для студентів і магістрантів / Гриньова М. В., Малаканова Л. В., Сорокіна Г.Ю.; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2012. – 216 с.

15. Гриньова М.В. Саморегуляція / Гриньова М.В./ Навчально-методичний посібник. – Полтава,.2012. – 263 с.

16. Гриньова М.В. Педагогічні технології: теорія та практика: Навчально-методичний посібник/ За ред. проф.. М.В.Гриньової. - Полтава: АСМІ. 2006. - 230 с.

17. Педагогічні технології: теорія та практика: Навчальна програма та методичні рекомендації / За ред. проф. М.В. Гриньової. – Полт. держ. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава,: 2008. – 85 с.

18. Педагогічні технології: Теорія та практика: Навчально-методичний посібник/ За ред. проф.. М.В.Гриньової. – Полтава,  2012. - 232с.

19. Модульно-розвивальне навчання старшокласників на уроках біології // Науково-методичний посібник для вчителя. – Полтава, АСМІ, 2004. – 126 с.

20. Гриньова М. В., Малаканова Л. В., Сорокіна Г. Ю. Виховання : теорія і практика : Навчально-методичний комплекс для студентів і магістрантів – Полт. нац. пед. ун-т. імені В.Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2011. – 227 с.

21.Гриньова М.В., Сас Н.М. Процеси управління проектами: Навчально – методичний посібник. – Ч.ІІ, видання 2. – Полтава, 2011 – 77с.

22. Методики самопізнання майбутнього лідера : [збірник тестових методик] / Упоряд. М. В. Гриньова, Ю. П. Кращенко, Н. В. Бєляєва. - Полтава : Видавець Шевченко Р. В., 2011. — 116 с.

Наукова робота:

Коло наукових інтересів:

Наукові інтереси зосереджені на проблемах науково-організаційної роботи з педагогіки, педагогічної майстерності, методики викладання біології, природознавства, управління навчальним закладом та управління проектами. Основою діяльності є творче впровадження положень Національної доктрини розвитку освіти в Україні, модернізація змісту і методів навчання відповідно до вимог Болонського процесу.

Участь у програмах держбюджетної та госпдоговірної тематики:

Виконується фундаментальне дослідження "Виховний потенціал системи студентського самоврядування вищих навчальних закладів України".  Секція № 19. Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту.

Винахідницька діяльність:

  • Навчально-методичний посібник «Саморегуляція», патент № 42264 від 02.12.2011 року

Монографії:

  • Гриньова М.В. Саморегуляція / М.В.Гриньова / Монографія. – Полтава: АСМІ. – 2006. – 264 с.

Авторські свідоцтва, патенти на винаходи:

1. “Методика самопізнання майбутнього лідера” (Автори: Гриньова М. В., Кращенко Ю.П.) довідка про подання на реєстрацію авторського права на твір у Державну службу інтелектуальної власності  України

2. “Організація впливу збалансованого харчування на розумову діяльність студентської молоді” (Автори: Гриньова М. В., Коновал Н.О.) довідка про подання на реєстрацію авторського права на твір у Державну службу інтелектуальної власності  України.

3.Грант на виконання науково – технічної роботи на тему: Підготовка та проведення семінару з міжнародною участю «Наукова мобільность у програмі “Горизонт 2020” (Дії Марії Склодовської-Кюрі)».

4. Грантна виконання науково–технічної роботи на тему: Підготовка та проведення круглого столу «Нові конкурси Горизонт 2020: 2014-2015».

5.     «Молодіжний проект «Школа місцевого і студентського самоврядування «Лідер майбутнього».

Публікації в журналах і збірниках наукових праць ДАК та міжнародних виданнях (понад 200 публікацій):

1. Grinyova M. V.  Game as a way of formation of self-regulation of the junior pupils’ educational actions // “Toy design and development” National institute of design Paldi, Ahmedabad (Індія), 2005 р. – С. 200-206.

2. Гриньова М.В. Природничому факультету Полтавського НПУ імені В.Г.Короленка – 90 // Директор школи, ліцею, гімназії. – № 2. – 2010. – С. 104-112.

3. Гриньова М.В. Професійно важливі аспекти підготовки менеджера на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського педуніверситету // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. Частина ІІ. – Луганськ: Вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2010. – С. 107-114

4. Гринева М. В., Гомля Л. Н. Идеи А. С. Макаренко в практике детских пенитенциарных учреждений: современный украинский опыт // Мировое признание педагогического наследия А. С. Макаренко  : сб. науч. трудов / Российская Академия образования, Российское педагогическое общество. – М.: Нар. образование, 2010. – С. 121–126. – (Макаренко : альманах. 2010/2).

5.Гриньова М.В. Саморегуляція як основа навчальної діяльності вчителів природничих дисциплін // Імідж сучасного педагога № 8-9 (117-118). – 2011. – С. 53-55.

6. Гриньова М.В. Основи професійної майстерності журналіста Л.А.Нестулі // Витоки педагогічної майстерності Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. – Випуск 8(2). – Полтава, 2011. – Серія «Педагогічні науки». – С. 12-19.

7.     Гриньова М. В. Деякі аспекти структуризації та ергономіки навчального тексту для електронного підручника / М. В. Гриньова, Н. В. Кононец // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. – К. : Педагогічна думка, 2011.– Вип. 11.– С. 774–785.

8. Гриньова М.В. Вплив ідей А.С.Макаренка на виховання активної життєвої позиції молоді у студентському самоврядуванні / М.В.Гриньова, І.А.Шульга / Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології Науковий журнал Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка. – Випуск 3 (29). – Суми, 2013. – С. 303-311.

9. Гриньова М.В. Вплив генів та родинного середовища на розвиток здібностей обдарованої дитини  / М.В.Гриньова / Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / ред.. кол. В.В.Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 18. – С. 6-12.

10.  Гриньова М.В. Трактування поняття «педагогічна практика» вітчизняними і зарубіжними науковцями / М.В.Гриньова / Вісник Черкаського університету Серія Педагогічні науки Зб. наук. праць. – Вип. 24 (237): – Черкаси: 2012. – С. 59-62

11. Гриньова М.В. Саморегуляція як основа успішної навчальної діяльності молоді / М.В.Гриньова / Проблеми  підготовки  сучасного  вчителя  :  збірник  наукових  праць Уманського державного  педагогічного  університету  імені  Павла  Тичини  / [ред.  кол. : Побірченко Н. С.  (гол.  ред.) та  ін.]. – Умань : ФОП Жовтий  О. О., 2013. – Випуск8. – Частина 2. – С.159-163

12.Гриньова М.В. К.Д. Ушинський про застосування методу прикладу у вихованні молоді: сучасний стан проблеми / М.В.Гриньова, І.А.Шульга / «Творча спадщина К.Д. Ушинського у вимірах освіти XXI сторіччя»:  Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського (збірник наукових праць) Спецвипуск. – Одеса: ПНПУ ім. К.Д. Ушинського. – 2013. С. 59-66.

13. Гриньова М.В. Саморегуляція як основа формування культури студентської молоді / М.В.Гриньова / Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.679. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. У-т,2014. – С.20-33.

14.Гриньова М.В. Трактування поняття «педагогічна практика» вітчизняними і зарубіжними науковцями/ М.В.Гриньова /  Вісник Черкаського університету Серія Педагогічні науки Зб. наук. праць. – Вип. 24 (237): – Черкаси: 2012. – С. 59-62

15.Гриньова М.В. До проблеми формування творчих здібностей обдарованих школярів/ М.В.Гриньова / Витоки педагогічної майстерності Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. – Випуск 11. – Полтава, 2013. – Серія «Педагогічні науки». – С. 31-36

16.  Гриньова М.В. Саморегуляція менеджера освіти/ М.В.Гриньова /  Sience and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. І (6), Issue: 10, Oct.2013.- Budapest, 2013. – P. 65-68.

17. Гриньова М.В. Роль збалансованого харчування у забезпеченні  здорового способу життя студентства / М.В.Гриньова, Н.О.Коновал /  Наукові записки / ред. кол. : В.В. Радул, С.П.Величко та ін.. – Випуск 131. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2014. – С.3-5. – (Серія : Педагогічні науки).

18. Гринева М.В. Условия реализации воспитательного потенциала в системе студенческого самоуправления / М.В.Гринева, Ю.П. Кращенко, Г.Ю. Сорокина /  Педагогические заметки / Научный журнал, 2014. Т.7, вып. 1 Г.Новосибирск. – С.52-57.

19. Гриньова М.В. До питання про автономію сучасних вищих навчальних закладів / М.В.Гриньова / Імідж сучасного педагога № 2 (151). – 2015. – С. 34-36.

20. Гриньова М.В. Роль авторського соціального проекту «Зелений туризм для всіх» в екологічному вихованні школярів / М.В.Гриньова, К.В. Мастюх / Рідна школа. – 2015. – №1-2 (1021-1022) – С.39-42.

21.Гриньова М.В. Педагогічні дисципліни в реаліях сучасної освіти / М.В.Гриньова, Г.Ю.Сорокіна / Директор школи, ліцею, гімназії. Всеукраїнський науково-практичний рецензований журнал – 2014. № 5-6 – С.94-100.

22. Гриньова М.В. До питання про значення здоровязберігаючого середовища у вищому навчальному закладі / М.В.Гриньова, І.А.Дудка /  Наукові записки / ред. кол. : В.В. Радул, В.А.Кушнір та ін.. – Випуск 140. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2015. – С.6-10. – (Серія : Педагогічні науки).

23.  M.V. Grinyova The problem of functioning of magistracy on project  management / M.V. Grinyova, O.A.Mykhalchenko / Proceedings  the sixth world congress  "Aviation in the XXI-st century"  “Safety in Aviation and Space Technologies”. -  September 23-25, 2014. -  Volume 3

24.M.V. Grinyova Efficiency of Inquiry-Based Education : Guided Research vs. ‘Blind’ Brainstorming / M.V. Grinyova, A.Kazachkov, JC Moor, R.Vovk / Hands-on Science. Brightening our future – The Hands-on  Science Network, 2015. -  s. 35-36.

25. Хімія: довідник для абітурієнтів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів : Навчально-методичний посібник / М.В.Гриньова, Н.І.Шиян, Ю.П.Кращенко [та ін..]. – К.: Літера ЛТД, 2015. – 464.

Публікації в збірниках наукових праць і матеріалів конференцій:

понад 500 публікацій.

Керівництво аспірантами та по шукачами:

М.В. Гриньова є науковим керівником понад 40 дисертаційних робіт, автори яких отримали ступінь кандидатів та докторів педагогічних наук.

Керівництво науково–дослідною роботою студентів: керівництво магістерськими роботами здійснюється за напрямами підготовки 1801 Специфічні категорії. Спеціальність 8.18010013 "Управління проектами" та 8.18010020 "Управління навчальним закладом", керівництво курсовими роботами здійснюється за напрямами підготовки 6.040101 "Хімія",  6.040102 "Біологія".

М.В. Гриньова виступила науковим керівником студентських наукових робіт, які зайняли призові місця:

Хоменко Павло Віталійович – ІІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з педагогіки м.Житомир (2000 р.).

Шовкопляс Владислав Олександрович - «Студентські консультативно-дорадчі структури при органах місцевого самоврядування та державної влади» (ІІ премія у щорічному конкурсі студентських наукових робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад», м. Полтава) (2009 р.).

Шовкопляс Владислав Олександрович - «Студентські консультативно-дорадчі структури при органах місцевого самоврядування та державної влади» (І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, м. Донецьк) (2010 р.).

Кругляк Ірина Сергіївна - «Динаміка рівня політичної активності студентської молоді регіону в 2004-2009 роках» (ІІІ премія у щорічному конкурсі студентських наукових робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад», м. Полтава) (2009 р.).

Козак Наталія Григорівна «Координаційні ради у формуванні лідерства в системі учнівського самоврядування» (нагороджена другою премією та стала лауреатом у щорічному Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі наук «Державного управління» «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад») (2010 р.).

Барбінова Алла Володимирівна - «Створення Полтавського молодіжного проекту «Школа майбутньої сім’ї» (І премія у щорічному конкурсі студентських наукових робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад», м. Полтава) (2011 р.).

Мастюх Катерина Василівна - «Менеджмент системи активного дозвілля молоді на засадах співпраці місцевого та студентського самоврядування» (ІІ премія у щорічному конкурсі студентських наукових робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад», м. Полтава) (2012 р.).

Шульга Ірина Анатоліївна - «Менеджмент виховання активної життєвої позиції молоді у студентському самоврядуванні» (ІІІ премія у щорічному конкурсі студентських наукових робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад», м. Полтава) (2012 р.).

Мастюх Катерина Василівна «Менеджмент соціального проекту» (І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, м. Харків) (2013 р.).

Барбінова Алла Володимирівна – «Ти і я – щаслива молода сім’я» (перемога у Конкурсі «Молодь року – 2013» під патронатом міського голови м. Полтави у номінації «Кращий соціальний проект», м. Полтава) (2013 р.).

Шульга Ірина Анатоліївна – «Менеджмент виховання життєвої позиції молоді у студентському самоврядуванні» (диплом І ступеня ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент» м.Харків) (2013 р.).

Коновал Наталія Олексіївна – «Організація впливу збалансованого харчування на розумову діяльність студентської молоді» (перемога у Конкурсі «Молодь року – 2013» під патронатом міського голови м. Полтави у номінації «Наукове відкриття року», м. Полтава) (2013р.).

Мастюх Катерина Василівна– «Зелений туризм для всіх» (ІІ премія у щорічному конкурсі студентських наукових робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад», м. Полтава) (2013 р.).

Барбінова Алла Володимирівна  – «Підготовка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ДНЗ ПЦПТО до сімейного життя як соціально-педагогічна проблема» (ІІІ місце у Конкурсі інноваційних технологій у сфері професійно-технічної освіти, м.Полтава) (2013 р.).

Біленко Анжела Олександрівна – «Беремо приклад з лідерів – депутатів Полтавського місцевого самоврядування» (ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, м. Харків) (2014 р.).

Наукове та науково-технічне співробітництво кафедри педагогічної майстерності та менеджменту із закордонними організаціями:

Педагогічний університет імені Комісії національної освіти в Кракові (Польща);

Краківська Академія ім. А. Фрича Моджевського (Польща, Краків);

Угода про плідні взаємовідносини, можливості співпраці з організації наукових конференцій та спільних публікацій, взаємного співробітництва у грантовій діяльності з Секретаріатом по проведенню тижня енергії, що відновлюється, ініціативою Європейської комісії, яка координується Виконавчим Агентством малих підприємств (Брюссель, Бельгія); Університет Мішкольца (Мішкольц, Угорщина).