Толерантність на траєкторії професійного розвитку майбутнього керівника

Реформування вищої ланки національної системи освіти передбачає пошук інноваційних підходів щодо організації навчально-виховного процесу, розроблення нових стандартів підготовки майбутніх фахівців.

Особливої уваги цим процесам надає система підготовки магістрів у педагогічних вищих навчальних закладах як осередку педагогічної теорії та практики, адже підготовка таких спеціалістів потребує не лише створення ефективної системи комплексного збагачення фаховими знаннями, а й формування умінь осмислювати власну діяльність із погляду толерантності, відповідним чином оцінювати поведінку студентів і володіти необхідними навичками гармонізації та діалогізації міжособистісних стосунків. У цьому контексті толерантність слід розглядати метою і засобом успішної професійної підготовки в умовах магістратури як незамінну в сучасних умовах особистісну рису освіченої людини, і насамперед – педагога та керівника.

Студенти магістратур кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна спеціальностей «Управління навчальним закладом», «Управління проектами» та «Управління інноваційною діяльністю» долучилися до заходів з нагоди Міжнародного дня толерантності.

Спочатку було проведене відкрите заняття зі студентами групи УНЗ-6 (з) «Толерантність на траєкторії професійного розвитку майбутнього керівника» за участю інших груп.

Після чого усі студенти відвідали захід, ініційований обласним управлінням культури, у Полтавському краєзнавчому музеї ім. В. Кричевського. Узяли участь у фокус-інтерв’ю щодо розуміння сутності толерантності у професійній діяльності, у повсякденному житті, у міжетнічних відносинах та мали змогу пройнятися глибинним змістом музичних творів етнічних авторів, що звучали у стінах культурно-просвітницького закладу у виконанні провідного оркестру Полтавського академічного драматичного театру імені М. Гоголя.