Семінар з міжнародною участю

17 серпня 2015 року на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна відбувся науково-практичний семінар з міжнародною участю «Наукові дослідницькі проекти та масові творчі заходи на базі продукції птахофабрик: найкращий закордонний досвід та оригінальні вітчизняні розробки».

Семінар об'єднав зусилля науковців та підприємців з України, Ізраїлю та Канади на вирішення практичних питань організації дослідницької діяльності. Відкрила наукове зібрання д.п.н., проф. М. В. Гриньова. У своїй промові вона зупинилася на принципах взаємодії науки і практики як основі сучасного менеджменту. Надзвичайну підтримку отримали виступи Ю. Сташенко вчителя середньої школа «Сент-Ендрю» з Канади та доц. О.Р. Казачкова з Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна щодо використання дослідницького підходу у середній та вищій школі, які супроводжувалися яскравими демонстраціями. Також широкого обговорення набув виступ док. Р.С. Гриньова з Аріельського університету щодо закордонного досвіду організації навчальних дослідницьких проектів.

Значний інтерес у учасників семінару мали доповіді директорів птахофабрик Полтавської області: директора ЗАТ «Птахофабрика Росія» В.І. Зими та директора ВАТ «Птахофабрика «Стасі» С.І. Плахоті. Спрямованість кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна на співпрацю з підприємствами залишається вельми актуальною в зв’язку з тим, що при кафедрі ведеться професійна підготовка фахівців в галузі управління (функціонує магістратура зі спеціальності "Управління проектами", а у цьому році ліцензована спеціальність "Управління інноваційною діяльністю").

Учасники семінару також мали змогу переглянути науково-популярні фільми "Продукції птахофабрик – якісні вітчизняні розробки : ефективні PR-технології".

У межах семінару відбулася передача до фондів Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка художньої літератури англійською мовою із власних бібліотек Джилліан Данлі, Колумбійський Університет, США, волонтера Корпусу Миру в Україні у 2009-2011 рр., та Олександра Казачкова, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.