«МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У СЕРЕДНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛІ»(XXV КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ)

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка запрошує Вас узяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У СЕРЕДНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛІ»(XXV КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ),  яка відбудеться29-30 травня 2018 року.

 

Напрями роботи конференції

 • Історія розвитку природничих наук. Персоналії учених
 • Формування професійної компетентності майбутнього вчителя природничих дисциплін
 • Підготовка вчителів природничих дисциплін до роботи в Новій українській школі
 • Методика навчання хімії, біології та основ здоров'я людини у вищій та загальноосвітній школі
 • Викладання природничих дисциплін вопорних школах сільської місцевості
 • Підготовка фахівця-екологау вищих навчальних закладах
 • Формування професійної готовності працівників освітньої галузідо інноваційної діяльності
 • Управління формуванням майстерності керівника навчального закладу
 • Теорія та практика управління проектами
 • Адаптація внутрішньо переміщених осіб до університетського середовища.

 

Календар конференції

 • Прийом статей і оплата до 30.04.2018 р.
 • Реєстрація учасників: 29.05.2018 р.
 • Дні роботи: 29.05 – 30.05.2018 р.
 • Від’їзд учасників: 30.05.2018 р.

Робочі мови: українська та англійська.

Публікація матеріалів конференції

Для опублікування приймаються статті у такому вигляді: одна стаття одного або декількох авторів не більше ніж на чотирьох аркушахформату А4.

Поля: верх, низ, ліве, праве – 2. Фонт – 14 TimesNewRoman. Інтервал: 1,5. Текст повинен бути викладений без помилок.

Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів.

Оргкомітет буде вдячний Вам за можливість доведення до відома своїх колег і всіх бажаючих інформації про проведення конференції.

Схема викладу

Прізвище, ім’я та по батькові автора, звання або посада, заклад, місто (14 фонт посередині рядка). Основний текст статті і література – 14 фонт. Графічні об’єкти чи малюнки, що використані у статті, подаються по тексту в форматі JPEG. Посилання на джерела даються у квадратних дужках із вказівкою на порядковий номер і сторінку. Література друкується у кінці в алфавітному порядку з дотриманням бібліографічних стандартів.

Стаття, яка не відповідає цим вимогам або програмі конференції, не буде надрукована.

 

Умови участі в конференції

Матеріали будуть опублікованіу збірнику конференції. Для цього необхідно надіслати на електронну адресу KarReading2017@gmail.com

1. Електронний варіант тексту статті (тез) та заявку за нижче поданим зразком (окремі файли!)

2. Скановану поштову квитанцію про оплату (35 грн. за повну або неповну сторінку, 40 грн. за збірник конференції).

3. Пересилання матеріалів конференції здійснюватиметься за вказаним у заявці відділенням «Нової пошти» за рахунок одержувача.

4. Оргвнесок – 100 грн. може бути сплачений під час приїзду.

 

Грошовий переказ із вказівкою форми участі у конференціїпросимо надсилати на адресу:

 

Дрижд Валентина Ігорівна

кафедра педагогічної майстерності таменеджменту імені І.А.Зязюна

Полтавський національнийпедагогічний університетімені В.Г. Короленка

вул. Остроградського 2, м. Полтава, 36003

Текст статті та заявку на участь у конференції просимо надіслати на електроннуадресу: KarReading2017@gmail.com

Консультативно-довідкові реквізити

Голова оргкомітету: декан природничого факультету, доктор педагогічних наук, професор М. В. Гриньова

(0532) 56-03-19 (декан Марина Вікторівна Гриньова)

095 763 20 48(секретар Валентина Ігорівна Дрижд)

E-mail:KarReading2017@gmail.com