Макаренківська концепція підготовки вчителів в контексті вітчизняних та світових тенденцій розвитку педагогічної освіти

Запрошуємо Вас узяти участь у ХVІІ міжнародній конференції «Макаренківська концепція підготовки вчителів в контексті вітчизняних та світових тенденцій розвитку педагогічної освіти» та Всеукраїнських науково-практичних семінарах «Управлінська майстерність керівника навчального закладу», «Управління проектами у сфері науки, освіти, інновацій та інформатизації», «Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві».

Конференція та семінари проводяться на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 13–14 березня 2018 року.

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • Концепція реформування середньої освіти «Нова українська школа» і професійна компетентність учителя: ризики, дискусії, творчість.
 • Макаренківська теорія професійної майстерності вчителя як ресурс розвитку вітчизняної та світової педагогічної освіти.
 • Спадщина та особистість А. С. Макаренка в сучасному міжнародному науковому дискурсі.
 • Освітній менеджмент в умовах оновлення загальноосвітньої і професійної школи.
 • Проектна діяльність в освіті і соціальній сфері: зміст, завдання, досвід управління.
 • Інноваційні орієнтири реформування вищої педагогічної школи.

Форми участі в роботі конференції:

 • виступ на  пленарному засіданні (10 хв.)
 • виступ на секційному засіданні (5 хв.)
 • участь у роботі конференції та семінарів без публікації
 • публікація матеріалів без участі в семінарах.

 

КАЛЕНДАР МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • прийом тез доповідей і оплата до 13 лютого 2018 року
 • прийом статей і оплата до 4 березня 2018 року (за поштовим штемпелем)
 • дні роботи – 13–14 березня 2018 р.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Організаційний внесок – 100 грн. (харчування, екскурсії, програма, папка учасника).

            Оплата здійснюється поштовим переказом на адресу, зазначену нижче.

Витрати на проїзд та проживання несе сторона, яка направляє учасника.

ПЛАНУЄТЬСЯ ВИДАННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ І ТЕЗ

  Поліграфічні витрати: вартість 1 стор. публікації в збірнику наукових праць складає 40 грн.; публікація 1 стор. тез доповідей – 30 грн., вартість збірника – 40 грн. (пересилка збірника здійснюється Новою поштою за рахунок отримувача). Оплата здійснюється поштовим переказом на адресу, зазначену нижче.

Статті будуть надруковані у збірнику наукових праць «Витоки педагогічної майстерності», що входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Наказ Міністерства освіти і науки України від 15 травня 2016 р. № 515) та індексується в IndexCopernicusMasterList, № 21 (І півріччя 2018 року) або № 22 (ІІ півріччя 2018 року) залежно від терміну надходження.

 1. Статті повинні містити такі елементи: постановка проблеми; її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій із проблеми; виділення невирішених її частин; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок із напряму.
 2. Параметри сторінки: формат А4 (210x297мм), орієнтація книжкова, поля – 2 см з усіх боків, вирівнювання за шириною. Сторінки без нумерації. Відступ першого рядка 1,25 см, інтервал між рядками полуторний. Орієнтовний обсяг матеріалів публікацій складає 8–12 сторінок. Рисунки, діаграми прохання подавати в чорно-білому виконанні та дублювати окремо у форматі PDF.
 3. Матеріал статті розташовується у такій послідовності:

 

           УДК    (шрифт напівжирний, вирівнювання по лівому краю )

           Ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю)

           Місце роботи (повна назва установи, місто, країна )

 

Назва статті

(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру)

 

Анотація – українською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Ключові слова: українською мовою (курсив, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Текст (Times New Roman, 14 пунктів, із вирівнюванням по ширині, відступ абзацу 1,25, інтервал – 1,5). Посилання на літературу в квадратних дужках по тексту (напр.: [4, с. 12; 5, с. 6]).

Список використаних джерел

(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру)

 Рекомендована кількість джерел – 5-10, список оформлений згідно з прийнятим державним ДСТУ 7.1.:2006 та ДСТУ 3582-97, курсив, вирівнювання по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25.

 

Ініціали та прізвище автора/авторів – російською мовою (окремий абзац з вирівнюванням по ширині,12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Місце роботи (установа, місто, країна) – російською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Назва статті – російською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Анотація – російською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Ключові слова – російською мовою (курсив, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Ініціали та прізвище автора/авторів – англійською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Місце роботи (установа, місто, країна) – англійською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Назва статті – англійською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Анотація – англійською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25, кількість знаків 1300-1400.

Ключові слова – англійською мовою (курсив, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25).

Електронний варіант статті просимо попередньо надіслати для схвалення редакційної колегії на електронну адресу:

E-mail: pedpoltava@ukr.net (Жданова-Неділько Олена Григорівна, тел. 0501496980)

і, при отриманні позитивної відповіді, надіслати копії квитанції про оплату ЕЛЕКТРОННИМ ЛИСТОМ.

Для публікації тез передбачається випуск збірника матеріалів. Вимоги до публікації тез:

 1. Обсяг до трьох сторінок.
 2. Параметри сторінки (див. пункт 2 вимог до наукових статей).
 3. Матеріал тез розташовується у такій послідовності:

 

Назва тез доповіді

(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру)

 Ініціали та прізвище автора/авторів

(окремий абзац із вирівнюванням по правому краю)

           Місце роботи (повна назва установи, місто, країна )

           Текст

           (Times New Roman, 14 пунктів, із вирівнюванням по ширині, відступ абзацу 1,25)

Література

(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру; оформлена згідно з прийнятим державним стандартом ДСТУ 7.1.:2006 та ДСТУ 3582-97).

Копії квитанції просимо ОБОВ’ЯЗКОВО ПРОДУБЛЮВАТИ ЕЛЕКТРОННИМ ЛИСТОМ на електронну адресу з поміткою «Матеріали тез доповідей».

E-mail: kafpedmaster2017@gmail.com (Дрижд Валентина Ігорівна, тел. 0957632048)

Для опублікування необхідно надіслати на адресу оргкомітету:

 1. Електронний варіант тексту статті (тез) та заявку за нижче поданим зразком (окремі файли!).
 2. Поштову квитанцію про оплату.
 3. У заявці просимо вказати номер відділення «Нової пошти» Вашого населеного пункту для пересилання збірника.
 4. Для іноземних громадян вартість пересилання збірника уточнюється додатково.