Магістранти-менеджери вивчали особливості управління вищими навчальними закладами І-ІІ рівня акредитації

Практикоорієнтована підготовка магістрів управління на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна полягає в ознайомленні з особливостями управлінської діяльності в організаціях різного рівня та спрямування. Студенти 6 курсу денного та заочного відділення відвідали Полтавський Коледж Харчових Технологій НУХТ для вивчення особливостей управління закладом вищої освіти І-ІІ рівня акредитації. Для майбутніх керівників проведена ознайомча екскурсія з історії розвитку закладу в музейній кімнаті ПКХТ. Магістранти включились у жваве обговорення питань, пов’язаних зі специфікою діяльності коледжу у період трансформацій професійно-технічної освіти в Україні та маркетинговими заходами, що забезпечують конкурентоспроможне функціонування установи на ринку освітніх послуг.