АСПІРАНТУРА/докторантура

При кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна працює аспірантура і докторантура з педагогіки, що упродовж багатьох років готує наукові кадри за такими спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.07 – теорія і методика виховання; 13.00.09 – теорія навчання. За цей час керівництво аспірантами і докторантами здійснювали: проф. Н. М. Тарасевич, проф. М. В. Гриньова, доц. А. В. Ткаченко, доц. О. Г. Жданова-Неділько, доц. Н. М. Сас.

Результативність цього виду діяльності кафедри можна продемонструвати кількістю захищених кандидатських і докторських дисертацій.

Проф. Тарасевич Н. М. (загальна кількість – 3 кандидатських дисертації): І. В. Мостова (1998), Л. В. Малаканова (2000), Л. Л. Король (2007).

Проф. Гриньова М. В. (загальна кількість – 12 докторських і 54 кандидатських дисертації): докторські дисертації: В. В. Оніпко (2012), А. В. Ткаченко (2014), С. М. Куліш (2014), Н. М. Сас (2015), М. М. Дяченко-Богун (2016), Н. І. Білик (2016), Н. Б. Грицай (2016), Н. В. Кононец (2017), О. Г. Жданова-Неділько (2017), Н. О. Сайко (2017), О. В. Комарова (2017); кандидатські дисертації: Л. І. Куторжевська (2004), О. П. Значенко (2005), Ю. П. Федоренко (2005), С. В. Стрижак (2005), О. Я. Рибалко (2005), Н. І. Білик (2005), С. П. Пескун (2006), Л. В. Литвинюк (2007), О. А. Даценко (2007), Л. В. Шаповалова (2009), Ю. М. Мороз (2009), Ю. З. Колос (2010), Г. Ю. Сорокіна (2010), О. О. Свириденко (2010), Н. В. Кононец (2010), О. П. Попович (2010), Т. М. Денисовець (2011), М. М. Дяченко-Богун (2011), І. М. Шупта (2011), Л. І. Ворона (2012), Ю. П. Кращенко (2012), О. Б. Кирильчук (2013), Є. В. Копилець (2013), І. О. Калініченко (2014), Ю. С. Матвієнко (2014), О. М. Москаленко (2014), Л. Л. Мироненко (2014), А. О. Агейчева (2014), В. О. Жамардій (2014), Є. Є. Гончарова (2015), С. П. Рендюк (2015), Н. В. Корягіна (2015), Н. В. Бєляєва (2015), Н. О. Росенко (2015), Г. Л. Попович (2015), І. В. Кривошапка (2015), А. В. Іваниця (2015), Є. В. Вєнєвцева (2015), Ю. І. Боловацька (2015), О. В. Гурська (2016), Ж. П. Кундій (2016), В. І. Донченко (2016), О. В. Момот (2016), С. О. Воскобойніков (2016), С. А. Новописьменний (2016), В. К. Кузьмич (2017), А. О. Варданян (2017), Г. Ю. Мороховець (2017), А. В. Барбінова (2017), В. І. Макаренко (2017), О. В. Макаренко (2017), Н. В. Васильєва (2018), М. М. Товстяк (2018), О. В. Бардінов (2018).

Доц. Ткаченко А. В. (загальна кількість – 2 кандидатських дисертації): Є. Ю. Шаповал (2015), І. В. Тараненко (2017).

Доц. Жданова-Неділько О. Г. (загальна кількість – 5 кандидатських дисертацій): В. О. Черненко (2011), Т. П. Шутько (2013), С. Я. Гриньов (2015), С. М. Новік (2016), Н. О. Якименко (2018).

Доц. Сас Н. М. (загальна кількість – 1 кандидатська дисертаціїя): Н. М. Деньга (2017).

Наразі науковий пошук аспірантів і докторантів проф. М. В. Гриньова, доц. А. В. Ткаченко, доц. О. Г. Жданова-Неділько, доц. Н. М. Сас спрямований на дослідження загально кафедральних наукових тем, удосконалення науково-методичних засад діяльності кафедральної магістратури, розробку інноваційних методів та форм управління навчальними закладами та проектами і програмами, вивчення особливостей підготовки педагогічних кадрів для Нової української школи.